فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-350-2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 350

اتمام موجودی
ساکن-300-2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 300

562,000 تومان
ساکن-250-2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 250

482,000 تومان
ساکن-200-2
صبا باتری

باتری ساکن
200 آمپر
2 ولت
مدل 4opzs 200

402,000 تومان
آرمو-200-12
صبا باتری

باتری آرمو
200 آمپر
12 ولت
مدل 200AH ARMO

680,000 تومان
آرمو-170-12
صبا باتری

باتری آرمو
170 آمپر
12 ولت
مدل 170Ah ARMO

540,900 تومان
آرمو-150-12
صبا باتری

باتری آرمو
150 آمپر
12 ولت
مدل 150AH ARMO FX

500,000 تومان
واریان بلند-50-12
صبا باتری

باتری واریان بلند
50 آمپر
12 ولت
مدل

اتمام موجودی