باتری های فروشگاه آند باتری
ساکن-2500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 20opzs2500

4,000,000 تومان
راین-200 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB200

تماس بگیرید
راین-155 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
155 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 155

تماس بگیرید
راین-100 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
100 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB100 VRLA

1,420,000 تومان
راین-65 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
65 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 65

920,000 تومان
راین-42 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
42 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 42

630,000 تومان
راین-28 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
28 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 28

510,000 تومان
راین-18 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
18 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 18

310,000 تومان