فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
یو پی اس-100-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
100 آمپر
12 ولت
مدل 12SB100 VRLA

اتمام موجودی
یو پی اس-65-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

اتمام موجودی
یو پی اس-42-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
42 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 42

اتمام موجودی
یو پی اس-28-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
28 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 28

اتمام موجودی
یو پی اس-18-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

اتمام موجودی
یو پی اس-7.5-12
صبا باتری

باتری یو پی اس
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

اتمام موجودی
یو پی اس-3000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

اتمام موجودی
یو پی اس-2000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

اتمام موجودی