فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
آرمو-50-12
صبا باتری

باتری آرمو
50 آمپر
12 ولت
مدل 50Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-60-12
صبا باتری

باتری آرمو
60 آمپر
12 ولت
مدل 150AH ARMO FX

192,900 تومان
ساکن-3000-2
صبا باتری

باتری ساکن
3000 آمپر
2 ولت
مدل 24opzs3000

4,730,000 تومان
ساکن-2500-2
صبا باتری

باتری ساکن
2500 آمپر
2 ولت
مدل 20opzs2500

4,000,000 تومان
سیلد-200-12
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
12 ولت
مدل 12SB200

اتمام موجودی
سیلد-155-12
صبا باتری

باتری سیلد
155 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 155

اتمام موجودی
سیلد-100-12
صبا باتری

باتری سیلد
100 آمپر
12 ولت
مدل 12SB100 VRLA

1,150,000 تومان
سیلد-65-12
صبا باتری

باتری سیلد
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

800,000 تومان