فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
پوما -60-12
دلکور کره

باتری پوما
60 آمپر
12 ولت
مدل Puma 56068

480,000 تومان
پوما -55-12
دلکور کره

باتری پوما
55 آمپر
12 ولت
مدل Puma 55530

440,000 تومان
واریان-90-12
صبا باتری

باتری واریان
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VARIAN

360,000 تومان
 استوانه ای -10-3.2
صبا باتری

باتری استوانه ای
10 آمپر
3.2 ولت
مدل 38120 SE

اتمام موجودی
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

توقف تولید
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

توقف تولید
هاگن-60-12
آرتا باتری

باتری هاگن
60 آمپر
12 ولت
مدل -

توقف تولید
هاگن-55-12
آرتا باتری

باتری هاگن
55 آمپر
12 ولت
مدل -

توقف تولید