فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
واریان-66-12
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
12 ولت
مدل 66AH VARIAN

264,000 تومان
واریان-60-12
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر
12 ولت
مدل 60AH VARIAN

240,000 تومان
واریان-55-12
صبا باتری

باتری واریان
55 آمپر
12 ولت
مدل 55AH VARIAN

220,000 تومان
واریان-50-12
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
12 ولت
مدل 50AH VARIAN

200,000 تومان
ورسک-74-12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
12 ولت
مدل

توقف تولید
ورسک-66-12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
12 ولت
مدل

توقف تولید
ورسک-60-12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
12 ولت
مدل

توقف تولید
ورسک-55-12
صبا باتری

باتری ورسک
55 آمپر
12 ولت
مدل

توقف تولید