فهرست باتری ها خودرو
آرمو-50-12
صبا باتری

باتری آرمو
50 آمپر
12 ولت
مدل 50Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-60-12
صبا باتری

باتری آرمو
60 آمپر
12 ولت
مدل 150AH ARMO FX

192,900 تومان
آرمو-200-12
صبا باتری

باتری آرمو
200 آمپر
12 ولت
مدل 200AH ARMO

636,400 تومان
آرمو-170-12
صبا باتری

باتری آرمو
170 آمپر
12 ولت
مدل 170Ah ARMO

540,900 تومان
آرمو-150-12
صبا باتری

باتری آرمو
150 آمپر
12 ولت
مدل 150AH ARMO FX

477,300 تومان
واریان بلند-50-12
صبا باتری

باتری واریان بلند
50 آمپر
12 ولت
مدل

اتمام موجودی
واریان-66-12
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
12 ولت
مدل 66AH VARIAN

200,000 تومان
واریان-60-12
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر
12 ولت
مدل 60AH VARIAN

180,000 تومان