باتری های یو پی اس (UPS)
راین-250 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
250 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB250

تماس بگیرید
راین-200 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB200

تماس بگیرید