فهرست باتری های دسته بندی یو پی اس

باتری--یو-پی-اس-یورونت-9-آمپر-Fortune-Power
Fortune Power

باتری یورونت
9 آمپر
باتری یو پی اس
مدل
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری--یو-پی-اس-یورونت-12-آمپر-Fortune-Power
Fortune Power

باتری یورونت
12 آمپر
باتری یو پی اس
مدل
1,700,000 ریال
سفارش
باتری--یو-پی-اس-یورونت-7.5-آمپر-Fortune-Power
Fortune Power

باتری یورونت
7.5 آمپر
باتری یو پی اس
مدل EURONET
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-Sababattery-3000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری Sababattery
3000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB3000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-Sababattery-2000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری Sababattery
2000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB2000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری--یو-پی-اس-Sababattery-1500-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری Sababattery
1500 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1500
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-Sababattery-1000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری Sababattery
1000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-Sababattery-600-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری Sababattery
600 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB600
آماده دریافت سفارش
سفارش