فهرست باتری ها سیلد
سیلد-250-2
صبا باتری

باتری سیلد
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

اتمام موجودی
سیلد-200-2
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

اتمام موجودی