فهرست باتری ها خودرو
واریان-90-12
صبا باتری

باتری واریان
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VARIAN

330,000 تومان
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

275,000 تومان
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

240,000 تومان
هاگن-60-12
آرتا باتری

باتری هاگن
60 آمپر
12 ولت
مدل -

220,000 تومان
هاگن-55-12
آرتا باتری

باتری هاگن
55 آمپر
12 ولت
مدل -

200,000 تومان
ورسک-90-12
صبا باتری

باتری ورسک
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74-12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
12 ولت
مدل 74AH VARIAN

275,000 تومان
واریان-70-12
صبا باتری

باتری واریان
70 آمپر
12 ولت
مدل 70AH VARIAN FX

260,000 تومان