فهرست باتری های دسته بندی خودرو

باتری--خودرو-هندل-60-آمپر-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
60 آمپر
باتری خودرو
مدل
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-هندل-70-آمپر-بلند-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 7024
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-هندل-74-آمپر-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
74 آمپر
باتری خودرو
مدل HANDEL 57412
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-هندل-66-آمپر-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
66 آمپر
باتری خودرو
مدل HANDEL 55530
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-رویال-90-آمپر-دلکور
دلکور

باتری رویال
90 آمپر
باتری خودرو
مدل
تماس بگیرید
سفارش
باتری--خودرو-رویال-70-آمپر-بلند-معکوس-دلکور
دلکور

باتری رویال
70 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل 77
تماس بگیرید
سفارش
باتری--خودرو-رویال-70-آمپر-بلند-دلکور
دلکور

باتری رویال
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 75
تماس بگیرید
سفارش
باتری--خودرو-رویال-60-آمپر-بلند-دلکور
دلکور

باتری رویال
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 67
تماس بگیرید
سفارش