فهرست باتری های تولید کننده صبا باتری

باتری--یو-پی-اس-راین-65-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری راین
65 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB65
تماس بگیرید
سفارش
باتری--یو-پی-اس-راین-42-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری راین
42 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB42
تماس بگیرید
سفارش
باتری--یو-پی-اس-راین-28-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری راین
28 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB28
تماس بگیرید
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-راین-18-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری راین
18 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB18
تماس بگیرید
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-راین-7.5-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری راین
7.5 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB7.5
تماس بگیرید
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-ساکن-و-صنعتی-SabaBattery-3000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری SabaBattery
3000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 24OPZS3000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-ساکن-و-صنعتی-SabaBattery-2500-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری SabaBattery
2500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 20OPZS2500
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-ساکن-و-صنعتی-SabaBattery-1000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری SabaBattery
1000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 10OPZS1000
آماده دریافت سفارش
سفارش