فهرست باتری های تولید کننده پاسارگاد باتری

باتری--خودرو-هندل-74-آمپر-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
74 آمپر
باتری خودرو
مدل HANDEL 57412
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-هندل-66-آمپر-پاسارگاد-باتری
پاسارگاد باتری

باتری هندل
66 آمپر
باتری خودرو
مدل HANDEL 55530
توقف تولید
سفارش