فهرست باتری های تولید کننده صبا باتری

باتری-اتمی-خودرو-واریان-66-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56601
15,510,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-بلند-معکوس-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل MF56002
14,100,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-بلند-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل MF56006
14,100,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56001
14,100,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-55-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55501
12,925,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-50-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55001
11,750,000 ریال
سفارش
باتری--موتورسیکلت-نانو-نیرو-7-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نانو نیرو
7 آمپر
باتری موتورسیکلت
مدل
6,200,000 ریال
سفارش
باتری--موتورسیکلت-نانو-نیرو-9-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نانو نیرو
9 آمپر
باتری موتورسیکلت
مدل
7,200,000 ریال
سفارش