فهرست باتری های تولید کننده صبا باتری

باتری-اتمی-خودرو-واریان-66-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56601
14,190,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-بلند-معکوس-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل MF56002
12,900,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-بلند-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل MF56006
12,900,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-60-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
60 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56001
12,900,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-55-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55501
11,825,000 ریال
سفارش
باتری-اتمی-خودرو-واریان-50-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55001
10,750,000 ریال
سفارش
باتری--موتورسیکلت-نانو-نیرو-7-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نانو نیرو
7 آمپر
باتری موتورسیکلت
مدل
6,200,000 ریال
سفارش
باتری--موتورسیکلت-نانو-نیرو-9-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نانو نیرو
9 آمپر
باتری موتورسیکلت
مدل
7,200,000 ریال
سفارش