فهرست باتری ها صبا باتری
ورسک-60-12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
12 ولت

توقف تولید
ورسک-55-12
صبا باتری

باتری ورسک
55 آمپر
12 ولت

توقف تولید