فهرست باتری ها صبا باتری
یو پی اس-250-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

اتمام موجودی
یو پی اس-200-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

اتمام موجودی
ساکن-2000-2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
2 ولت
مدل 16opzs 2000

3,195,000 تومان
ساکن-1500-2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1500

2,400,000 تومان
ساکن-1200-2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1200

1,790,000 تومان
ساکن-1000-2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
2 ولت
مدل 10opzs 1000

1,645,400 تومان
ساکن-800-2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
2 ولت
مدل 8opzs 800

1,378,000 تومان
ساکن-600-2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 600

990,000 تومان