باتری های صبا باتری
راین-350 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
350 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB350

تماس بگیرید
راین-300 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
300 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB300

تماس بگیرید
راین-250 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
250 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB250

تماس بگیرید
راین-200 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB200

تماس بگیرید
ساکن-2000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 16opzs 2000

3,195,000 تومان
ساکن-1500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1500

2,400,000 تومان
ساکن-1200 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1200

1,790,000 تومان
ساکن-1000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 10opzs 1000

1,645,400 تومان