فهرست باتری ها صبا باتری
واریان-90-12
صبا باتری

باتری واریان
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VARIAN

360,000 تومان
 استوانه ای -10-3.2
صبا باتری

باتری استوانه ای
10 آمپر
3.2 ولت
مدل 38120 SE

اتمام موجودی
ورسک-90-12
صبا باتری

باتری ورسک
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74-12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
12 ولت
مدل 74AH VARIAN

296,000 تومان
واریان-70-12
صبا باتری

باتری واریان
70 آمپر
12 ولت
مدل 70AH VARIAN FX

280,000 تومان
آرمو-190-12
صبا باتری

باتری آرمو
190 آمپر
12 ولت
مدل 190AH ARMO

760,000 تومان
آرمو-120-12
صبا باتری

باتری آرمو
120 آمپر
12 ولت
مدل 120AH ARMO

480,000 تومان
آرمو-100-12
صبا باتری

باتری آرمو
100 آمپر
12 ولت
مدل 100AH ARMO

400,000 تومان