باتری های صبا باتری
اتمی واریان-70 آمپر بلند معکوس -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
70 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل MF57002

280,000 تومان
اتمی واریان-60 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل MF56006

240,000 تومان
اتمی واریان-60 آمپر بلند معکوس -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل 60ah - varian

240,000 تومان
واریان-90 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
90 آمپر
باتری خودرو
مدل MF59001

360,000 تومان
 استوانه ای -10 آمپر -3.2
صبا باتری

باتری استوانه ای
10 آمپر
باتری لیتیومی
مدل 38120 SE

تماس بگیرید
ورسک-90 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
90 آمپر
باتری خودرو
مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
باتری خودرو
مدل 74AH VARIAN

300,000 تومان
اتمی واریان-70 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 70AH VARIAN FX

280,000 تومان