فهرست باتری ها دلکور کره
پوما-200-12
دلکور کره

باتری پوما
200 آمپر
12 ولت
مدل Puma 70027

1,600,000 تومان
پوما-150-12
دلکور کره

باتری پوما
150 آمپر
12 ولت
مدل Puma N150R

1,200,000 تومان
پوما -74-12
دلکور کره

باتری پوما
74 آمپر
12 ولت
مدل Puma 57412

592,000 تومان
پوما -70-12
دلکور کره

باتری پوما
70 آمپر
12 ولت
مدل Puma 57024

560,000 تومان
پوما -70-12
دلکور کره

باتری پوما
70 آمپر
12 ولت
مدل Puma 57029

560,000 تومان
پوما -66-12
دلکور کره

باتری پوما
66 آمپر
12 ولت
مدل Puma 56618

528,000 تومان
پوما -60-12
دلکور کره

باتری پوما
60 آمپر
12 ولت
مدل Puma 56068

480,000 تومان
پوما -55-12
دلکور کره

باتری پوما
55 آمپر
12 ولت
مدل Puma 55530

440,000 تومان