فهرست باتری ها آرتا باتری
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

275,000 تومان
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

240,000 تومان
هاگن-60-12
آرتا باتری

باتری هاگن
60 آمپر
12 ولت
مدل -

220,000 تومان
هاگن-55-12
آرتا باتری

باتری هاگن
55 آمپر
12 ولت
مدل -

200,000 تومان