باتری پوما - 150 آمپر - 12 ولت

Puma N150R

تولیدکننده: دلکور کره

قیمت باتری: 1,050,000 تومان

توجه: قیمت فوق با محاسبه دریافت باتری فرسوده ایرانی با آمپر معادل می باشد
تصویر مرتبط با باتری پوما - 150 آمپر - 12 ولت
آند باتری
گارانتی

0

آند باتری
ابعاد

0 * 0 * 0میلی متر

آند باتری
ولتاژ

12 ولت

آند باتری
ظرفیت

150 آمپر