باتری اتمیک 74 آمپر

تولیدکننده: سپاهان باتری

برند: اتمیک

مدل:

قیمت باتری: 11,000,000 ریال

توجه: قیمت فوق با محاسبه دریافت باتری فرسوده با آمپر معادل می باشد
تصویر مرتبط با باتری اتمیک
آند باتری
گارانتی

ماه

آند باتری
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)

* * میلی متر

آند باتری
ولتاژ

ولت

آند باتری
ظرفیت

74 آمپر