فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
واریان-66-12

واریان

66 آمپر

12 ولت

مدل 66AH VARIAN

211,300 تومان
واریان-60-12

واریان

60 آمپر

12 ولت

مدل 60AH VARIAN

192,600 تومان
واریان-55-12

واریان

55 آمپر

12 ولت

مدل 55AH VARIAN

176,900 تومان
واریان-50-12

واریان

50 آمپر

12 ولت

مدل 50AH VARIAN

161,300 تومان
ورسک-74-12

ورسک

74 آمپر

12 ولت

مدل

اتمام موجودی
ورسک-66-12

ورسک

66 آمپر

12 ولت

مدل

اتمام موجودی
ورسک-60-12

ورسک

60 آمپر

12 ولت

مدل

اتمام موجودی
ورسک-55-12

ورسک

55 آمپر

12 ولت

مدل

توقف تولید