فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-350-2

ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

450,000 تومان
ساکن-250-2

ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

387,100 تومان
ساکن-250-2

ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

329,300 تومان
ساکن-200-2

ساکن

200 آمپر

2 ولت

مدل 4opzs 200

271,400 تومان
آرمو-200-12

آرمو

200 آمپر

12 ولت

مدل 200AH ARMO

629,500 تومان
آرمو-170-12

آرمو

170 آمپر

12 ولت

مدل 170Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-150-12

آرمو

150 آمپر

12 ولت

مدل 150AH ARMO FX

474,500 تومان
واریان بلند-50-12

واریان بلند

50 آمپر

12 ولت

مدل

اتمام موجودی