فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-1000-2
صبا باتری

باتری سیلد
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

1,262,000 تومان
سیلد-350-2
صبا باتری

باتری سیلد
350 آمپر
2 ولت
مدل 2SB350

453,000 تومان
سیلد-300-2
صبا باتری

باتری سیلد
300 آمپر
2 ولت
مدل 2SB300

390,000 تومان
سیلد-250-2
صبا باتری

باتری سیلد
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

327,000 تومان
سیلد-200-2
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

265,000 تومان
ساکن-2000-2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
2 ولت
مدل 16opzs 2000

2,912,000 تومان
ساکن-1500-2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1500

2,211,000 تومان
ساکن-1200-2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1200

1,768,000 تومان