فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-1000-2

صبا باتری


باتری سیلد

1000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1000

1,100,000 تومان
سیلد-350-2

صبا باتری


باتری سیلد

350 آمپر

2 ولت

مدل 2SB350

410,000 تومان
سیلد-300-2

صبا باتری


باتری سیلد

300 آمپر

2 ولت

مدل 2SB300

355,000 تومان
سیلد-250-2

صبا باتری


باتری سیلد

250 آمپر

2 ولت

مدل 2SB250

300,000 تومان
سیلد-200-2

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

2 ولت

مدل 2SB200

225,000 تومان
ساکن-2000-2

صبا باتری


باتری ساکن

2000 آمپر

2 ولت

مدل 16opzs 2000

2,588,000 تومان
ساکن-1500-2

صبا باتری


باتری ساکن

1500 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1500

1,969,000 تومان
ساکن-1200-2

صبا باتری


باتری ساکن

1200 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1200

1,590,000 تومان