فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-1000-2
صبا باتری

باتری سیلد
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

1,100,000 تومان
سیلد-350-2
صبا باتری

باتری سیلد
350 آمپر
2 ولت
مدل 2SB350

410,000 تومان
سیلد-300-2
صبا باتری

باتری سیلد
300 آمپر
2 ولت
مدل 2SB300

355,000 تومان
سیلد-250-2
صبا باتری

باتری سیلد
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

300,000 تومان
سیلد-200-2
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

225,000 تومان
ساکن-2000-2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
2 ولت
مدل 16opzs 2000

2,588,000 تومان
ساکن-1500-2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1500

1,969,000 تومان
ساکن-1200-2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1200

1,590,000 تومان