فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-28-12

صبا باتری


باتری سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

153,000 تومان
سیلد-18-12

صبا باتری


باتری سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

99,000 تومان
سیلد-7.5-12

صبا باتری


باتری سیلد

7.5 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 7.5

37,000 تومان
سیلد-3000-2

صبا باتری


باتری سیلد

3000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 3000

3,260,000 تومان
سیلد-2000-2

صبا باتری


باتری سیلد

2000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 2000

2,260,000 تومان
سیلد-600-2

صبا باتری


باتری سیلد

600 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 600

650,000 تومان
سیلد-420-2

صبا باتری


باتری سیلد

420 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 420

460,000 تومان
سیلد-1500-2

صبا باتری


باتری سیلد

1500 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1500

1,750,000 تومان