فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-2500-2

صبا باتری


باتری ساکن

2500 آمپر

2 ولت

مدل 20opzs2500

3,249,000 تومان
سیلد-200-12

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

12 ولت

مدل 12SB200

1,006,000 تومان
سیلد-155-12

صبا باتری


باتری سیلد

155 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 155

838,000 تومان
سیلد-100-12

صبا باتری


باتری سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

516,000 تومان
سیلد-65-12

صبا باتری


باتری سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

347,000 تومان
سیلد-42-12

صبا باتری


باتری سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

222,000 تومان
سیلد-28-12

صبا باتری


باتری سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

153,000 تومان
سیلد-18-12

صبا باتری


باتری سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

99,000 تومان
logo-samandehi