فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
آرمو-60-12

صبا باتری


باتری آرمو

60 آمپر

12 ولت

مدل 150AH ARMO FX

192,900 تومان
ساکن-3000-2

صبا باتری


باتری ساکن

3000 آمپر

2 ولت

مدل 24opzs3000

3,762,000 تومان
ساکن-2500-2

صبا باتری


باتری ساکن

2500 آمپر

2 ولت

مدل 20opzs2500

3,249,000 تومان
سیلد-200-12

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

12 ولت

مدل 12SB200

10,250,000 تومان
سیلد-155-12

صبا باتری


باتری سیلد

155 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 155

850,000 تومان
سیلد-100-12

صبا باتری


باتری سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

540,000 تومان
سیلد-65-12

صبا باتری


باتری سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

370,000 تومان
سیلد-42-12

صبا باتری


باتری سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

222,000 تومان