فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
آرمو-60-12
صبا باتری

باتری آرمو
60 آمپر
12 ولت
مدل 150AH ARMO FX

192,900 تومان
ساکن-3000-2
صبا باتری

باتری ساکن
3000 آمپر
2 ولت
مدل 24opzs3000

4,236,000 تومان
ساکن-2500-2
صبا باتری

باتری ساکن
2500 آمپر
2 ولت
مدل 20opzs2500

3,657,000 تومان
سیلد-200-12
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
12 ولت
مدل 12SB200

1,235,000 تومان
سیلد-155-12
صبا باتری

باتری سیلد
155 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 155

1,010,000 تومان
سیلد-100-12
صبا باتری

باتری سیلد
100 آمپر
12 ولت
مدل 12SB100 VRLA

635,000 تومان
سیلد-65-12
صبا باتری

باتری سیلد
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

440,000 تومان
سیلد-42-12
صبا باتری

باتری سیلد
42 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 42

280,000 تومان