فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
 استوانه ای -10-3.2
صبا باتری

باتری استوانه ای
10 آمپر
3.2 ولت
مدل 38120 SE

اتمام موجودی
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

254,100 تومان
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

226,600 تومان
هاگن-60-12
آرتا باتری

باتری هاگن
60 آمپر
12 ولت
مدل -

206,000 تومان
هاگن-55-12
صبا باتری

باتری هاگن
55 آمپر
12 ولت
مدل -

196,000 تومان
ورسک-90-12
صبا باتری

باتری ورسک
90 آمپر
12 ولت
مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74-12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
12 ولت
مدل 74AH VARIAN

254,100 تومان
واریان-70-12
صبا باتری

باتری واریان
70 آمپر
12 ولت
مدل 70AH VARIAN FX

240,400 تومان