فهرست باتری ها خودرو
ورسک-74-12

صبا باتری


باتری ورسک

74 آمپر

12 ولت

اتمام موجودی
ورسک-66-12

صبا باتری


باتری ورسک

66 آمپر

12 ولت

اتمام موجودی
ورسک-60-12

صبا باتری


باتری ورسک

60 آمپر

12 ولت

اتمام موجودی
ورسک-55-12

صبا باتری


باتری ورسک

55 آمپر

12 ولت

توقف تولید