فهرست باتری ها سیلد
سیلد-3000-2

سیلد

3000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 3000

2,924,200 تومان
سیلد-2000-2

سیلد

2000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 2000

1,971,500 تومان
سیلد-600-2

سیلد

600 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 600

584,100 تومان
سیلد-2-420

سیلد

2 آمپر

420 ولت

مدل 2SB 420

414,400 تومان
سیلد-1500-2

سیلد

1500 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1500

1,536,900 تومان
سیلد-1000-2

سیلد

1000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1000

958,400 تومان
سیلد-350-2

سیلد

350 آمپر

2 ولت

مدل 2SB350

366,600 تومان
سیلد-300-2

سیلد

300 آمپر

2 ولت

مدل 2SB300

312,800 تومان