فهرست باتری ها سیلد
سیلد-200-12

باتری سیلد

200 آمپر

12 ولت

مدل 12SB200

1,006,000 تومان
سیلد-155-12

باتری سیلد

155 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 155

838,000 تومان
سیلد-100-12

باتری سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

516,000 تومان
سیلد-65-12

باتری سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

347,000 تومان
سیلد-42-12

باتری سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

221,000 تومان
سیلد-28-12

باتری سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

141,000 تومان
سیلد-18-12

باتری سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

91,000 تومان
سیلد-7.5-12

باتری سیلد

7.5 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 7.5

36,500 تومان