فهرست باتری ها سیلد
سیلد-200-12

سیلد

200 آمپر

12 ولت

مدل 12SB200

اتمام موجودی
سیلد-155-12

سیلد

155 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 155

759,900 تومان
سیلد-100-12

سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

422,500 تومان
سیلد-65-12

سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

295,200 تومان
سیلد-42-12

سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

187,500 تومان
سیلد-28-12

سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

121,800 تومان
سیلد-18-12

سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

80,400 تومان
سیلد-7.5-12

سیلد

7.5 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 7.5

29,200 تومان