فهرست باتری ها خودرو
هاگن-74-12

آرتا باتری


باتری هاگن

74 آمپر

12 ولت

مدل -

254,100 تومان
هاگن-66-12

آرتا باتری


باتری هاگن

66 آمپر

12 ولت

مدل -

226,600 تومان
هاگن-60-12

آرتا باتری


باتری هاگن

60 آمپر

12 ولت

مدل -

206,000 تومان
هاگن-55-12

آرتا باتری


باتری هاگن

55 آمپر

12 ولت

مدل -

188,900 تومان
ورسک-90-12

صبا باتری


باتری ورسک

90 آمپر

12 ولت

مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74-12

صبا باتری


باتری واریان

74 آمپر

12 ولت

مدل 74AH VARIAN

254,100 تومان
واریان-70-12

صبا باتری


باتری واریان

70 آمپر

12 ولت

مدل 70AH VARIAN FX

240,400 تومان
آرمو-190-12

صبا باتری


باتری آرمو

190 آمپر

12 ولت

مدل 190AH ARMO

اتمام موجودی