فهرست باتری ها EF7 سمند
ورسک-66-12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
12 ولت

توقف تولید
ورسک-74-12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
12 ولت

توقف تولید
واریان-66-12
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
12 ولت
مدل 66AH VARIAN

226,600 تومان
آرمو-66-12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
12 ولت
مدل 66Ah ARMO

217,700 تومان
آرمو-66-12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
12 ولت
مدل 66Ah NEW ARMO

اتمام موجودی
آرمو-74-12
صبا باتری

باتری آرمو
74 آمپر
12 ولت
مدل 74AH NEW ARMO

244,100 تومان
واریان-74-12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
12 ولت
مدل 74AH VARIAN

254,100 تومان
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

226,600 تومان
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

254,100 تومان