فهرست باتری ها رانا
ورسک-55-12
صبا باتری

باتری ورسک
55 آمپر
12 ولت

توقف تولید
واریان-50-12
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
12 ولت
مدل 50AH VARIAN

171,700 تومان
واریان-55-12
صبا باتری

باتری واریان
55 آمپر
12 ولت
مدل 55AH VARIAN

188,900 تومان
واریان بلند-50-12
صبا باتری

باتری واریان بلند
50 آمپر
12 ولت
مدل

اتمام موجودی
آرمو-50-12
صبا باتری

باتری آرمو
50 آمپر
12 ولت
مدل 50Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-55-12
صبا باتری

باتری آرمو
55 آمپر
12 ولت
مدل 55Ah-ARMO

181,400 تومان
آرمو-55-12
صبا باتری

باتری آرمو
55 آمپر
12 ولت
مدل 55Ah NEW ARMO

اتمام موجودی
هاگن-55-12
صبا باتری

باتری هاگن
55 آمپر
12 ولت
مدل -

196,000 تومان