فهرست باتری ها صبا باتری
واریان بلند-50-12

صبا باتری


باتری واریان بلند

50 آمپر

12 ولت

اتمام موجودی
واریان-66-12

صبا باتری


باتری واریان

66 آمپر

12 ولت

مدل 66AH VARIAN

226,600 تومان
واریان-60-12

صبا باتری


باتری واریان

60 آمپر

12 ولت

مدل 60AH VARIAN

206,000 تومان
واریان-55-12

صبا باتری


باتری واریان

55 آمپر

12 ولت

مدل 55AH VARIAN

188,900 تومان
واریان-50-12

صبا باتری


باتری واریان

50 آمپر

12 ولت

مدل 50AH VARIAN

171,700 تومان
ورسک-74-12

صبا باتری


باتری ورسک

74 آمپر

12 ولت

مدل

توقف تولید
ورسک-66-12

صبا باتری


باتری ورسک

66 آمپر

12 ولت

مدل

توقف تولید
ورسک-60-12

صبا باتری


باتری ورسک

60 آمپر

12 ولت

مدل

توقف تولید