فهرست باتری ها صبا باتری
ساکن-350-2

صبا باتری


باتری ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

522,000 تومان
ساکن-300-2

صبا باتری


باتری ساکن

300 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

448,000 تومان
ساکن-250-2

صبا باتری


باتری ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

378,000 تومان
ساکن-200-2

صبا باتری


باتری ساکن

200 آمپر

2 ولت

مدل 4opzs 200

313,000 تومان
آرمو-200-12

صبا باتری


باتری آرمو

200 آمپر

12 ولت

مدل 200AH ARMO

629,500 تومان
آرمو-170-12

صبا باتری


باتری آرمو

170 آمپر

12 ولت

مدل 170Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-150-12

صبا باتری


باتری آرمو

150 آمپر

12 ولت

مدل 150AH ARMO FX

474,500 تومان
واریان بلند-50-12

صبا باتری


باتری واریان بلند

50 آمپر

12 ولت

مدل

اتمام موجودی
logo-samandehi