فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-200-2

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

2 ولت

مدل 2SB200

225,000 تومان
ساکن-2000-2

صبا باتری


باتری ساکن

2000 آمپر

2 ولت

مدل 16opzs 2000

2,588,000 تومان
ساکن-1500-2

صبا باتری


باتری ساکن

1500 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1500

1,969,000 تومان
ساکن-1200-2

صبا باتری


باتری ساکن

1200 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1200

1,590,000 تومان
ساکن-1000-2

صبا باتری


باتری ساکن

1000 آمپر

2 ولت

مدل 10opzs 1000

1,346,000 تومان
ساکن-800-2

صبا باتری


باتری ساکن

800 آمپر

2 ولت

مدل 8opzs 800

1,140,000 تومان
ساکن-600-2

صبا باتری


باتری ساکن

600 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 600

780,000 تومان
ساکن-490-2

صبا باتری


باتری ساکن

490 آمپر

2 ولت

مدل 7opzs 490

685,000 تومان