فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-600-2

صبا باتری


باتری سیلد

600 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 600

612,600 تومان
سیلد-420-2

صبا باتری


باتری سیلد

420 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 420

434,000 تومان
سیلد-1500-2

صبا باتری


باتری سیلد

1500 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1500

1,638,000 تومان
سیلد-1000-2

صبا باتری


باتری سیلد

1000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1000

1,025,000 تومان
سیلد-350-2

صبا باتری


باتری سیلد

350 آمپر

2 ولت

مدل 2SB350

384,000 تومان
سیلد-300-2

صبا باتری


باتری سیلد

300 آمپر

2 ولت

مدل 2SB300

327,600 تومان
سیلد-250-2

صبا باتری


باتری سیلد

250 آمپر

2 ولت

مدل 2SB250

276,000 تومان
سیلد-200-2

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

2 ولت

مدل 2SB200

225,000 تومان
logo-samandehi