فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-100-12

سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

422,500 تومان
سیلد-65-12

سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

295,200 تومان
سیلد-42-12

سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

187,500 تومان
سیلد-28-12

سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

121,800 تومان
سیلد-18-12

سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

80,400 تومان
سیلد-7.5-12

سیلد

7.5 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 7.5

29,200 تومان
سیلد-3000-2

سیلد

3000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 3000

2,924,200 تومان
سیلد-2000-2

سیلد

2000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 2000

1,971,500 تومان