فهرست باتری ها صبا باتری
آرمو-66-12

صبا باتری


باتری آرمو

66 آمپر

12 ولت

مدل 66Ah ARMO

217,700 تومان
آرمو-60-12

صبا باتری


باتری آرمو

60 آمپر

12 ولت

مدل 60Ah ARMO

197,900 تومان
آرمو-55-12

صبا باتری


باتری آرمو

55 آمپر

12 ولت

مدل 55Ah-ARMO

181,400 تومان
آرمو-50-12

صبا باتری


باتری آرمو

50 آمپر

12 ولت

مدل 50Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-60-12

صبا باتری


باتری آرمو

60 آمپر

12 ولت

مدل 150AH ARMO FX

192,900 تومان
ساکن-3000-2

صبا باتری


باتری ساکن

3000 آمپر

2 ولت

مدل 24opzs3000

3,762,000 تومان
ساکن-2500-2

صبا باتری


باتری ساکن

2500 آمپر

2 ولت

مدل 20opzs2500

3,249,000 تومان
سیلد-200-12

صبا باتری


باتری سیلد

200 آمپر

12 ولت

مدل 12SB200

10,250,000 تومان