فهرست باتری ها صبا باتری
آرمو-88-12

صبا باتری


باتری آرمو

88 آمپر

12 ولت

مدل 88AH NEW ARMO

اتمام موجودی
آرمو-88-12

صبا باتری


باتری آرمو

88 آمپر

12 ولت

مدل 88Ah ARMO

اتمام موجودی
آرمو-66-12

صبا باتری


باتری آرمو

66 آمپر

12 ولت

مدل 66Ah NEW ARMO

اتمام موجودی
آرمو-60-12

صبا باتری


باتری آرمو

60 آمپر

12 ولت

مدل 60AH NEW ARMO FXا

اتمام موجودی
آرمو-60-12

صبا باتری


باتری آرمو

60 آمپر

12 ولت

مدل 60AH ARMO FXا

اتمام موجودی
آرمو-55-12

صبا باتری


باتری آرمو

55 آمپر

12 ولت

مدل 55Ah NEW ARMO

اتمام موجودی
آرمو-70-12

صبا باتری


باتری آرمو

70 آمپر

12 ولت

مدل 70AH ARMO FX

224,200 تومان
آرمو-66-12

صبا باتری


باتری آرمو

66 آمپر

12 ولت

مدل 66Ah ARMO

211,700 تومان
logo-samandehi