فهرست باتری ها صبا باتری
 استوانه ای -10-3.2

صبا باتری


باتری استوانه ای

10 آمپر

3.2 ولت

مدل 38120 SE

اتمام موجودی
ورسک-90-12

صبا باتری


باتری ورسک

90 آمپر

12 ولت

مدل 90AH VERESK

توقف تولید
واریان-74-12

صبا باتری


باتری واریان

74 آمپر

12 ولت

مدل 74AH VARIAN

254,100 تومان
واریان-70-12

صبا باتری


باتری واریان

70 آمپر

12 ولت

مدل 70AH VARIAN FX

240,400 تومان
آرمو-190-12

صبا باتری


باتری آرمو

190 آمپر

12 ولت

مدل 190AH ARMO

اتمام موجودی
آرمو-120-12

صبا باتری


باتری آرمو

120 آمپر

12 ولت

مدل 120AH ARMO

381,800 تومان
آرمو-100-12

صبا باتری


باتری آرمو

100 آمپر

12 ولت

مدل 100AH ARMO

318,200 تومان
آرمو-90-12

صبا باتری


باتری آرمو

90 آمپر

12 ولت

مدل 90AH ARMO

296,800 تومان