فهرست باتری ها آرتا باتری
هاگن-74-12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
12 ولت
مدل -

254,100 تومان
هاگن-66-12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
12 ولت
مدل -

226,600 تومان
هاگن-60-12
آرتا باتری

باتری هاگن
60 آمپر
12 ولت
مدل -

206,000 تومان