باتری ساکن - 3000 آمپر - 2 ولت

24opzs3000

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 3,762,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری ساکن - 3000 آمپر - 2 ولت