باتری ساکن - 2500 آمپر - 2 ولت

20opzs2500

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 3,249,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری ساکن - 2500 آمپر - 2 ولت