باتری سیلد - 65 آمپر - 12 ولت

12SB 65

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 370,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری سیلد - 65 آمپر - 12 ولت