باتری سیلد - 42 آمپر - 12 ولت

12SB 42

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 222,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری سیلد - 42 آمپر - 12 ولت