باتری سیلد - 28 آمپر - 12 ولت

12SB 28

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 153,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری سیلد - 28 آمپر - 12 ولت