باتری سیلد - 18 آمپر - 12 ولت

12SB 18

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 99,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری سیلد - 18 آمپر - 12 ولت