باتری سیلد - 7.5 آمپر - 12 ولت

12SB 7.5

تولیدکننده: صبا باتری

قیمت باتری: 37,000 تومان

تصویر مرتبط با باتری سیلد - 7.5 آمپر - 12 ولت